نی نوا

موسیقی حسین علیزاده
دسترسی: در انبار
ریال
ارسال به
*
*
روش ارسال
نام
تخمین تحویل کالا
قیمت
روش حمل و نقلی وجود ندارد

موزیک: حسین علیزاده
نی نوا
سواران در میدان امید
عيد نوروز
ترانه های مهربانی
نی نوا
کنسرتو برای نی و ارکستر زهی
نی: جمشید عندلیبی
ویولن: خچیک بابائیان
ویولا: فرشید بصیری
ویولن سل: محسن تویسرکانی
عيد نوروز
اجرا: گروه شیدا و عارف
سرپرست: حسین علیزاده
ترانه های مهربانی
ارکستر سازهای ملی
خوانندگان:
هادی حمیدی، افسانه رسایی، محسن کرامتی، جهانگیر ابوجلادی
منتشر شده [23/09/1983