یک روز

ریال
ارسال به
*
*
روش ارسال
نام
تخمین تحویل کالا
قیمت
روش حمل و نقلی وجود ندارد

اولین برخورد من با موسیقی تاثیرگذار راجیب به سال 2010 برمی گردد در حالی که هر دو به عنوان هنرمندان مهمان با گروه دستان تهران بازی می کردیم. دوست عزیز نوازنده ام پژمان حدادی پیشنهاد داد از این فرصت استفاده کنیم و با هم جم بکنیم. این ضبط نشانی از همان روز است... (شهرام غلامی)

منتشر شده در یکشنبه، 5 می 2013