گاه و بیگاه

ریال
ارسال به
*
*
روش ارسال
نام
تخمین تحویل کالا
قیمت
روش حمل و نقلی وجود ندارد

اکنون و آنگاه حاصل همکاری دو برادر و هنرمندی است که با استفاده از کلمات و عبارات خود در سازهای مورد علاقه خود به گفتگو رسیده اند. علیرضا مرتضوی و محمدرضا مرتضوی با بداهه نوازی سنتور و تمبک حال و هوای متفاوتی ایجاد کردند.

(HER015)
زمان کل: 54:07

منتشر شده در چهارشنبه 17 مارس 2004