نرمه نی کردی سعید

به همراه کاور
تولید کننده: Saeed Jafarzadeh
ریال
ارسال به
*
*
روش ارسال
نام
تخمین تحویل کالا
قیمت
روش حمل و نقلی وجود ندارد

کردی حرفه ای نرمه نای
بدن ساخته شده از سنجد یا زردآلو یا گردو یا کهور
بر اساس تمایل شما موجود است
زمان تحویل: 3-7 روز پس از پرداخت