قلم موسیقی

ریال
ارسال به
*
*
روش ارسال
نام
تخمین تحویل کالا
قیمت
روش حمل و نقلی وجود ندارد

قلم موسیقی با 5 نکته برای کشیدن چوب
این خودکار قابلیت ترسیم 5 خط موازی برای کشیدن چوب را دارد و همچنین کاربردهای دیگری در مهندسی، گرافیک، نقاشی و خوشنویسی دارد.
برای کشیدن چوب تمبک که سه عدد است، می توان دو نوک این خودکار را با یک تکه چسب چسباند.