ماه و مه

حسین علیزاده
ریال
ارسال به
*
*
روش ارسال
نام
تخمین تحویل کالا
قیمت
روش حمل و نقلی وجود ندارد

علیزاده با الهام از سبک نوازندگی دوتار باکشی ها (گریوتی از استان خراسان) روی عود (یا شورانگیز) که خود ساخته است، تک نوازی می کند. در قسمت اول، شورانگیز علیزاده در اندازه چهارم و با تارهای فلزی در حالت آواز افشاری موسیقی ایرانی کوک شده است. برای قسمت دوم، ساز (با ترکیبی از سیم و سیم فلزی) برای حالت دستگاه همایون کوک شده است.

(HER047)
زمان کل: 48:29

منتشر شده در سه شنبه 5 می 2009