لحظه ها

ریال
ارسال به
*
*
روش ارسال
نام
تخمین تحویل کالا
قیمت
روش حمل و نقلی وجود ندارد

بین تضاد کلیدهای آبنوس و عاج هماهنگی وجود دارد. لحظاتی که با بداهه نوازی های کیاوش صاحب نثاق در پیانو خلق شده است، تحقق چنین هارمونی، اشتیاق و برداشت های هنرمندی دور از وطن است.

(HER017)
زمان کل: 75:41

منتشر شده در چهارشنبه 07 جولای 2004