مضراب در مضراب

ریال
ارسال به
*
*
روش ارسال
نام
تخمین تحویل کالا
قیمت
روش حمل و نقلی وجود ندارد

شماره سی دی [328]

منتشر شده [13/10/2012]

تار تکنوازی بر اساس قطعات استاد آقا حسینقلی و علی اکبر شهنازی

تار: حامد جوکار

 

برای برداشتن گام‌های اساسی در بستر فرهنگی، وجود پیوند میان حلقه‌های توسعه‌یافته در مسیر فعالیت‌های ادبی و هنری و تداوم در آن ضروری است.

بدون نگاهی به گذشته و آثار به جا مانده از نیاکان و مطالعه در آنها، راه جدیدی پیش روی هنرجویان نخواهد بود. دیدگاه انتقادی علاوه بر اجرای دقیق آثار استادان گذشته، ممکن است هنرجوی واقعی موسیقی را به راه ماورایی و بدون مناقشه برای کسب شهرت سوق دهد که نتیجه آن جایگاه والایی در فرهنگ موسیقی است.

هنرمند واقعی کسی است که می تواند گذشته را به حال پیوند دهد و اثری نو و ارزشمند برای زمانه خود بسازد که میراثی برای آیندگان باقی بماند.

امیدواریم این بازیکن جوان در آینده به یکی از بزرگترین استادان تار نوازی تبدیل شود.