کاسوره بندری پرکاشن

ساخته شرکت پادوک
دسترسی: موجود نیست
ریال
ارسال به
*
*
روش ارسال
نام
تخمین تحویل کالا
قیمت
روش حمل و نقلی وجود ندارد

قطر درام اول 10 سانتی متر
قطر درام دوم 11 سانتی متر
قطر درام سوم 12 سانتی متر
ساخته شده از خاک رس
سر ساخته شده از پوست بز
طول حدود 40 سانتی متر است