دوره متوسطه سنتور

ریال
ارسال به
*
*
روش ارسال
نام
تخمین تحویل کالا
قیمت
روش حمل و نقلی وجود ندارد

شماره کتاب [146]
منتشر شده [12/02/2014]
صفحات [272]
شابک [9790802604513]
گزیده ای از ردیف کلاسیک فارسی
به گفته استاد موسی معروفی
برای سنتور توسط
Minâ Oftâde
  (به علاوه 4 سی دی) - Santur: Minâ Oftâde