مردنگا

ساز هندی احسان طیبی
تولید کننده: Ehsan Tayebi
ریال
ارسال به
*
*
روش ارسال
نام
تخمین تحویل کالا
قیمت
روش حمل و نقلی وجود ندارد

طول: 45 سانتی متر
قطر کوچک: 28 سانتی متر
قطر بزرگ: 34 سانتی متر
زمان تحویل: 4 ماه پس از پرداخت