یادواره سید علی اصغر کردستانی

دسترسی: در انبار
ریال
ارسال به
*
*
روش ارسال
نام
تخمین تحویل کالا
قیمت
روش حمل و نقلی وجود ندارد

آواز: عزیز شاهرخ
کمانچه: سعید فرج پوری
تار: بهرام ساعد
تمبک: داریوش زرگری

منتشر شده [05/08/1999]