ضربی خوانی های حسین تهرانی

ریال
ارسال به
*
*
روش ارسال
نام
تخمین تحویل کالا
قیمت
روش حمل و نقلی وجود ندارد

قباد ظفر، سنتور

ابوالحسن صبا، ویولن و سه تار

مرتضی محجوبی، پیانو

علی تجویدی و مهدی خالدی، ویولن

لطف الله مجد، تار

سال انتشار: 2019