هارد کیس رمزی سنتور

ساخته تهرانی
ریال
ارسال به
*
*
روش ارسال
نام
تخمین تحویل کالا
قیمت
روش حمل و نقلی وجود ندارد

کیف چوبی مرغوب سنتور ایرانی

استاندارد برای پرشین 9 خرک سنتور است

از چوب با روکش چرمی ساخته شده است

قابل قفل شدن