مضراب سنتور

ریال
ارسال به
*
*
روش ارسال
نام
تخمین تحویل کالا
قیمت
روش حمل و نقلی وجود ندارد

چکش (مضراب) سنتور ایرانی

یک جفت مضراب  با نمد