باغ های نیشابور

علیرضا مشایخی
12 ریال
ارسال به
*
*
روش ارسال
نام
تخمین تحویل کالا
قیمت
روش حمل و نقلی وجود ندارد

 

سی دی [351]

سال انتشار [19/05/2013]

علیرضا مشایخی

ارکستر مجلسی NIRT 

با رهبری Ivo Malec

Camerata Transylvania Budapest 

با رهبری منوچهر صهبایی

Ensemble de Percussion du Conservatoire de Nevers

با رهبری علیرضا مشایخی