تئوری موسیقی فلامنکو

امیرسالار عبدالحی
ریال
ارسال به
*
*
روش ارسال
نام
تخمین تحویل کالا
قیمت
روش حمل و نقلی وجود ندارد

این کتاب شامل 6 فصل به شرح زیر است:
تاریخچه موسیقی فلامنکو
فرم
ریتم
ملودی
هارمونی