دیدار

دسترسی: در انبار
ریال
ارسال به
*
*
روش ارسال
نام
تخمین تحویل کالا
قیمت
روش حمل و نقلی وجود ندارد

تار: پیام جهانمانی
تمبک: بهزاد میرزایی

  پیام جهانمانی (زاده ۱۳۶۰، تهران)
فارغ التحصیل هنرستان تهران.
تحصیلات مقطع ابتدایی با حمید شجاعی و کریم علیشاهی
سطح متوسط ​​با ارشد طهماسبی و بهروز همتی.
سطح پیشرفته با استاد حسین علیزاده.

بهزاد میرزایی (زاده ۱۳۵۶، تهران)
فارغ التحصیل از دانشگاه علم و صنعت.
تمبک نزد مرتضی ممتاز و مرحوم داریوش زرگری درس می خواند. کورس تار با فریبرز عزیزی

منتشر شده [08/28/2003]