تنبور اکبری

ریال
ارسال به
*
*
روش ارسال
نام
تخمین تحویل کالا
قیمت
روش حمل و نقلی وجود ندارد

تنبور پرشین با کیفیت خوب
بدنه از گردو یا توت
اندازه استاندارد
به همراه سیم تنبور 

برچسب های محصول