دیلان (موسیقی کردی )

دسترسی: در انبار
ریال
ارسال به
*
*
روش ارسال
نام
تخمین تحویل کالا
قیمت
روش حمل و نقلی وجود ندارد

موسیقی کردی

دف، دایره، دهل: مختار زند سلیمی
کمانچه، دیلان (دیوان پایه): یدالله نصیری
تمبک: پوریا باباحاجیانی
نارمنای: اسماعیل مردانی
دیوان، طبل سنجرخان، آواز: سعدالله نصیری

 

 
منتشر شده [27/06/2008]