داربوکا - تمپو

ریال
ارسال به
*
*
روش ارسال
نام
تخمین تحویل کالا
قیمت
روش حمل و نقلی وجود ندارد

داربوکا طبل دومبک تمبک
قطر 22 سانتی متر است
ارتفاع 45 سانتی متر است
همراه با کیس نرم
یک پوست اضافی داربوکا گنجانده شده است