دایره

پوست مصنوعی
5٬700٬000 ریال
ارسال به
*
*
روش ارسال
نام
تخمین تحویل کالا
قیمت
روش حمل و نقلی وجود ندارد

پوست درام مصنوعی تا حد زیادی به تغییرات آب و هوا حساس نیست
قطر: 37 سانتی متر
از پیش تنظیم شده است
وزن: 628 گرم
ترکیب ثابت عناصر تشکیل دهنده از طریق سطح پوست
کشش ثابت سر سطح روی کل قطر دستگاه
پوست مصنوعی از جذب رطوبت جلوگیری می کند
تنظیم/پیچ پایدار در طول کل اجرا
اجرای هماهنگ گروه را تسهیل می کند
بدون تغییر شکل قاب به دلیل کشش متقارن سر
پوست مصنوعی از تخریب جلوگیری می کند
پوست مصنوعی از بوی نامطبوع جلوگیری می کند
پوست مصنوعی از تحریک پوست و واکنش های آلرژیک جلوگیری می کند