دمام کاسر احسان طیبی

همراه کاور
تولید کننده: Ehsan Tayebi
ریال
ارسال به
*
*
روش ارسال
نام
تخمین تحویل کالا
قیمت
روش حمل و نقلی وجود ندارد

دمام کاسر اثر احسان طیبی

دمام اختراع ساز کوبه ای طیبی
طول: 50 سانتی متر
قطر: 38 سانتی متر
وزن: 3 کیلوگرم
ساخته شده توسط Ash Wood & Animal Skin
تزئین شده توسط پارچه سنتی ایرانی
زمان تحویل: 4 ماه پس از پرداخت