دف نقاشی

به همراه کاور
ریال
ارسال به
*
*
روش ارسال
نام
تخمین تحویل کالا
قیمت
روش حمل و نقلی وجود ندارد

مشخصات فنی:
قطر: 52 سانتی متر
وزن: 0.75 کیلوگرم