دف پرسیا

به همراه کاور
تولید کننده: Keyvan
قیمت قدیم: 74 ریال
ریال
ارسال به
*
*
روش ارسال
نام
تخمین تحویل کالا
قیمت
روش حمل و نقلی وجود ندارد

کیفیت صدای بالا
قطر: 55 سانتی متر
وزن: از 0.37 تا 0.4 کیلوگرم بر اساس تعداد زنجیر
با پوست مصنوعی
با برجستگی های روی پوست به عنوان اثری برای تنوع صدا