دف کیوان 2/4

به همراه کاور
تولید کننده: Keyvan
قیمت قدیم: 70 ریال
ریال
ارسال به
*
*
روش ارسال
نام
تخمین تحویل کالا
قیمت
روش حمل و نقلی وجود ندارد

پوست مصنوعی
کیفیت صدای بالا
قطر: 22 سانتی متر (به اندازه دایره)
وزن ≈ 0.12 کیلوگرم