دستور مقدماتی تار و سه تار

ریال
ارسال به
*
*
روش ارسال
نام
تخمین تحویل کالا
قیمت
روش حمل و نقلی وجود ندارد

 

 • (به علاوه 4 سی دی)
  روح الله خالقی
  موسی معروفی
  نصرالله زرین پنجه
  تدوین: هوشنگ ظریف
  منتشر شده [01/01/2008]
  صفحات [103]
  تار: هوشنگ ظریف
  قیمت تک کتاب: 11 تومان
  قیمت به همراه 4 عدد سی دی: 54 تومان