چغور

چغور / غپوز از عاشیق حیدری
1٬520 ریال
ارسال به
*
*
روش ارسال
نام
تخمین تحویل کالا
قیمت
روش حمل و نقلی وجود ندارد

ساز آذری به نام چوقور قوپوز / آشیقی ساز
قپوز با کیفیت حرفه ای عاشیق حیدری
تزئین شده توسط پوسته و استخوان
به همراه هارد کیس
با یک پیک برای تشدید کیفیت صدا
تاریخ تحویل: 10-30 روز پس از پرداخت

 

 

Please Watch A Sample Video of This Instrument: