بانگ مهر

ریال
ارسال به
*
*
روش ارسال
نام
تخمین تحویل کالا
قیمت
روش حمل و نقلی وجود ندارد

زربنگ با الهام از ریتم‌های قبیله‌ای، از سازهای فرهنگ‌های مختلف و در عین حال وفادار به اصل و منشأ هر یک استفاده می‌کند. این صدای جدید مستلزم استفاده از آواز، ملودی و جلوه های مختلف در زمینه سازهای کوبه ای است. صدای آنها از یک سو پویا، مراقبه و درونی و از سوی دیگر وجد و خلسه است و از ریتم های صوفیانه و ایرانی کهن برای القای حالات دگرگون شده استفاده می کند.

(HER044)
زمان کل: 44:20

منتشر شده در شنبه 22 نوامبر 2008