پرکاشن احسان طیبی

همراه کاور
تولید کننده: Ehsan Tayebi
ریال
ارسال به
*
*
روش ارسال
نام
تخمین تحویل کالا
قیمت
روش حمل و نقلی وجود ندارد

ابزار نوآورانه مشتق شده از تیمپانی و کنگا.
زمان تحویل: 4 ماه پس از پرداخت
طول کل 65 سانتی متر
قطر 57 سانتی متر
 

  Bass Drum یک ساز نوآورانه موسیقی است. شکل آن بسیار شبیه تیمپانی و کنگا است. این ساز با دست نواخته می شود اما همه می توانند با چوب بنوازند.