رقص بلوچستان

دسترسی: در انبار
ریال
ارسال به
*
*
روش ارسال
نام
تخمین تحویل کالا
قیمت
روش حمل و نقلی وجود ندارد

 

گردآوری و تحقیق: منصوره ثابت زاده

آواز: ماشاالله بامری
سروود: خداداد شکالزهی
سورنا: خان محمد داودی
دهل: عید محمد داودی، صفر داودی
بنجو: محمد عمر سامی
دوهلک: جهانبخش پروین جکاس
سرود: انور زنگشاهی

 

منتشر شده [10/10/2005]