ارگ

عماد بنکدار
دسترسی: در انبار
ریال
ارسال به
*
*
روش ارسال
نام
تخمین تحویل کالا
قیمت
روش حمل و نقلی وجود ندارد

گیتار فلامنکو، گیتار Ud، Castanets،
دست بند، تنبور، لوله دانه، بندر، فالکونت: عماد بنکدار

بیس فرتلس: بابک ریاحی پور
تمبک: محمد محسن زاده
دف: سیاوش ناظری
آواز: مامک خادم
طبلا، آواز: دارشان جوت سینگ

 

 
منتشر شده [26/07/2000]