همه تو

ریال
ارسال به
*
*
روش ارسال
نام
تخمین تحویل کالا
قیمت
روش حمل و نقلی وجود ندارد

همه شما (دوئت برای پیانو و نی) در هسته خود یک بداهه است. اکثر قطعات تنها یک بار بدون ویرایش یا بازخوانی اجرا و ضبط شده اند و فقط برخی از آنها از تکنیک ضبط چندلایه برای رسیدن به اثر دلخواه استفاده می کنند. سونریتی که شنیده می شود همگی ماهیت آکوستیک دارند که توسط نوازندگان اجرا شده و بر روی سازهای آنها تولید شده است

(HER059)
زمان کل: 58:08

منتشر شده در دوشنبه 27 دسامبر 2010