سنتور 9 خرک معمولی اذر

تولید کننده: Mehrdad Sadeqi Azar
دسترسی: موجود نیست
قیمت قدیم: 450 ریال
ریال
ارسال به
*
*
روش ارسال
نام
تخمین تحویل کالا
قیمت
روش حمل و نقلی وجود ندارد

فیت نرمال صدا
بدنه از گردو
شامل جعبه سخت، یک جفت چکش سنتور (پاکتروم)، بند زرد 5 متری، ریسمان سفید 5 متری، پوشش ضد گرد و غبار، آچار تنظیم، 3 خارک بلند (پل)، 3 خارک کوتاه.
زمان تحویل: 25 روز پس از پرداخت